Etiketteregler (reigi)

Dojo-formaliteter:

 • Før man træder ind i dojoen (træningssalen), skal gien (karate-dragten) sidde korrekt og bæltet være bundet. Aftagning af jakke og bælte efter træning må først ske i omklædningsrummet.
 • Ved indgangen i dojoen standser man op og bukker med samlede fødder (heisoku-dachi), ledsaget af et hørligt ‘oesh’. Det samme gælder, når man forlader dojoen.
 • Når chefinstruktøren og/el. andre højtgraduerede karate-kaer (karateudøvere) træder ind i dojoen, hilser man på dem, ved at den højest graduerede tilstedeværende råber ‘rei’ (buk), samtidig med at alle i dojoen bukker med et ‘oesh’.
 • Kommer man for sent, sætter man sig i knælende meditationsstilling (zazen) lige inden for indgangen til dojoen, med ansigtet mod væggen, og mediterer indtil træneren giver tegn til, at man kan deltage i træningen.

Sikkerhedsregler:

 • Ved træning med partner udfører begge stående hilsen (ritsu-rei), både før og efter træningen. Det tilkendegiver, at begge partnere er indforstået med øvelsen – dvs. at man er klar over, hvilken teknik der kræves.
 • Finger og tånegle skal være kortklippede.
 • Ure, smykker, kæder o.l. må ikke bæres under træningen.

Dojo-adfærd i øvrigt:

 • Hvis man ønsker at gå før tiden, meddeles dette til instruktøren før træningens begyndelse. Derudover må ingen elev forlade dojoen under træningen uden først at spørge instruktøren. (Det er vigtigt, at træneren ved, hvor eleverne er, og hvad de laver, da han M/K har ansvaret for eleverne.
 • Klubbens medlemmer bør bære en hvid karate-gi med et påsyet shuri-ryu mærke, gien skal være ren, og i øvrigt skal man være almindeligt soigneret under træningen.
 • Tyggegummi m.m. er ikke tilladt i dojoen. Det samme gælder syngen og fløjten, ligesom uvedkommende støj og privat snak er uønsket under træningen. Ønsker man at spørge om noget, giver man tegn.
 • Nydelse af alkohol og tobak er strengt forbudt såvel i dojoen som i omklædningsrummene.
 • Alle højere graduerede hjælper lavere graduerede og omvendt.
 • En høflig optræden over for træneren og træningskammeraterne er påkrævet. Det samme kræves af træneren over for eleverne.

Karate-etikette er et nødvendigt grundlag for indlæring af karate, kun udøvere, som følger klubbens regler, er ønsket i dojoen, en respektfuld og seriøs holdning såvel som en høflig optræden er af stor vigtighed i karate.